Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na przykładzie woj. łódzkiego

68 stron, 39 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I
1.BIZ- definicja
2. Podstawowe zagadnienia BIZ
3.Inwestycje bezpośrednie a korporacje transnarodowe
4. Najważniejsi  inwestorzy zagraniczni

Rozdział II
1.Przyczyny inwestowania w Polsce
2.Źródła finansowania inwestycji
3. Podstawy przemieszczania IZ
4. Formy napływu IZ
5.Ulgi podatkowe dla inwestorów zagranicznych
6. Oddziaływania BIZ na gospodarkę kraju przywożącego i wywożącego kapitał

Rozdział III
1.Klimat inwestycyjny
2.Stan IZ w woj. łódzkim
3.Wielkość IZ według kapitału
4. Najwięksi IZ w woj. Łódzkim
5.Wpływ BIZ na konkurencyjność woj. łódzkiego
6. Szanse woj. Łódzkiego na wzrost IŻ
7.Promocja Łodzi
8.Specjalne strefy ekonomiczne w woj. Łódzkim
9.Korzyści i nowe problemy wynikające z BIZ dla woj. łódzkiego

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf