Bezpieczeństwo żywnościowe Polski

51 stron, 30 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział 1. Podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego 5
1.1. Definicja bezpieczeństwa żywnościowego 5
1.2. Bezpieczeństwo żywnościowe kraju 7
1.3. Bezpieczeństwo żywnościowe gospodarstwa domowego 10
1.4. Bezpieczeństwo żywnościowe jako funkcja obronności 16
1.5. Mierniki oceny stanu bezpieczeństwa żywnościowego 17

Rozdział 2. Problematyka bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce 22
2.1. Zmiany w polskiej polityce żywnościowej i ich wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwa 22
2.2. Zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego poprzez degradację potencjału produkcyjnego rolnictwa 26
2.3. Bezpieczeństwo żywnościowe a bezpieczna żywność 28

Rozdział 3. Propozycje działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego 30
3.1. Rozwiązanie problemu niedożywienia społeczeństwa 31
3.2. Produkcja krajowa i import 33
3.3. Ceny minimalne 34
3.4. Kredyty rolnicze 35
3.5. Kryzys polskiego rolnictwa i jego ograniczanie 36
3.6. Cele strategiczne polskiego rolnictwa i ich utrzymanie 37
3.7. Rozdrobnienie polskiego rolnictwa 39
3.8. Inwestowanie w rolnictwo 41
3.9. Aktywizacja ludności rolniczej 42
3.10. Ekologiczne warunki rozwoju polskiej wsi 44

Podsumowanie 46
Bibliografia 48
Spis tabel i wykresów 51

image_pdf