Bezpieczeństwo systemów komputerowych

magisterska
Politechnika Wrocławska wydział Informatyki i Informatyki i Zarządzania specjalość Systemy i sieci informatyczne

Wstęp 4
Rozdział I – Problem bezpieczeństwa
1. Zagrożenia w sieci Internet 5
2. Kimjesthaker? 9
3. Klasy zabezpieczeń 11
Rozdział II – Podstawy Internetu
1. Protokół TCP/IP 15
Rozdział III – Ataki na systemy komputerowe
1. Rodzaje ataków 22
2. Ataki pasywne 27

2.1. Social engineering 27
2.2. Hasła 29
2.3. Skanowanie 38
2.4. Sniffmg 48
3. Ataki aktywne 52
3.1. Spoofing 52
3.2. Hijacking 54
3.3. Konie trojańskie 58
3.4. Ataki typu DOS 61
3.5. Ataki typu Buffer Overflow 78
4. Tylne drzwi 80
Rozdział IV – Rodzaje zabezpieczeń
l.Firewall 87
2. Tripwire 95

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Spis treści
3. Kerberos 102
Zakończenie 106
Bibliografia 107
Spis tabel i rysunków 110

image_pdf