Bezpieczeństwo sieci komputerowej w przedsiębiorstwie

praca licencjacka / WWSZiP w Wałbrzychu

Celem badania jest uświadomienie ludziom potencjalnych zagrożeń związanych z połączeniem z Internetem. Opisując różne techniki ataków i metody ograniczające ich skuteczność, starałem się zwizualizować zagrożenia, na jakie narażone są poufne informacje przesyłane w sieci.

W pierwszym rozdziale postaram się wyjaśnić problem związany z włamaniami do systemów komputerowych pracujących w sieci, przeprowadzić charakterystykę osób przenoszących zagrożenia oraz wprowadzić protokół TCP / IP, który jest podstawą całego Internetu.

W drugim rozdziale opisano najważniejsze techniki stosowane przez włamywaczy komputerowych.

W rozdziale trzecim omówiłem problem metod ochrony przed potencjalnymi atakami. Zakres przedstawionych zagadnień nie wyczerpuje dogłębnie tematu pracy, gdyż codziennie pojawiają się nowe techniki, ale z pewnością stanowi jej znaczną część.

image_pdf