Baza noclegowa w dużych aglomeracjach miejskich np. Krakowa

75 stron, 21 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka polskiego hotelarstwa 6
1.1. Historia hoteli 6
1.2. Funkcjonowanie rynku hotelowego 10
1.3. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich 21

Rozdział 2. Baza noclegowa w Polsce 30
2.1. Baza noclegowa w Polsce 30
3.1. Hotele 43
3.2. Pensjonaty 55
2.2. Aktualna sytuacja podażowa usług noclegowych 35

Rozdział 3. Analiza bazy noclegowej Krakowa 43
3.3. Pokoje gościnne 57
3.4. Schroniska 58
3.5. Motele i zajazdy 60
3.6. Campingi 62
3.7. Domy wycieczkowe 64

Rozdział 4. Analiza konkurencji bazy noclegowej 66

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel i wykresów 76

image_pdf