Bariery wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy

92 strony, 40 pozycji w bibliografii

BARIERY WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE „X” NA PODSTAWIE NORMY PN-N 18001

Wstęp 4

Rozdział 1. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy w przedsiębiorstwach 6
1.1. Uregulowania prawne w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 6
1.1.1. Ochrona pracy na forum międzynarodowym 6
1.1.2. Prawna ochrona pracy w Polsce 11
1.1.3. Dostosowanie polskiego prawa do dyrektyw UE 17

Rozdział 2. Koncepcje zarządzania bezpieczeństwem pracy 25
2.1. Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy 28
1.2.1 Koszty BHP w przedsiębiorstwie 30
1.2.2 Składka na ubezpieczenie wypadkowe 32
2.2. Normalizacja systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy 35
2.2.1 Normalizacja na forum międzynarodowym 38
2.2.2 Normalizacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce 39
2.2.3 Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N18001 42

Rozdział 3. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie przedsiębiorstwa 48
3.1. Wprowadzenie – charakterystyka prezentacja  firmy 48
3.2. Zakres normy 53
3.3. Powołania normatywne 56
3.4. Definicje 56
3.5. Wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – zastosowanie w Mazurek sp. z o.o. 60
Karta Przebiegu Dokumentów I Czynności 73
Faktura z zewnątrz 73

Podsumowanie 86
Bibliografia 88
Spis rysunków 92

image_pdf