Bariery wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

107 stron, 56 pozycji w bibliografii

WSTĘP    2

1.1.    Uzasadnienie wyboru tematu    2
1.2.    Cel i zakres pracy    2
1.3.    Przegląd literatury    3

ROZDZIAŁ 1. UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY PRACY I BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY PRACY    5
1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące ochrony pracy i bezpieczeństwa ochrony pracy    5
1.2. Uregulowania międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy    9
1.3. System ochrony pracy w Polsce    24

ROZDZIAŁ 2. KONCEPCJE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY    34
2.1. Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy    40
1.2.1 Koszty BHP w przedsiębiorstwie    41
2.2. Normalizacja systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy    44
2.2.1 Normalizacja na forum międzynarodowym    47
2.2.2 Normalizacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce    49
2.2.3 Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N18001    53

ROZDZIAŁ 3. ANALIZA BARIER WDROŻENIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA PRACY W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM    62
3.2 Charakterystyka przedsiębiorstwa    62
3.3 Metoda badawcza    69
3.3.1 Lista kontrolna    69
3.3.2 Ankieta    78
3.5 Proponowane zmiany    100
4. PODSUMOWANIE    102

BIBLIOGRAFIA    103
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    107

image_pdf