Bankowość spółdzielcza w polskim systemie bankowym

praca licencjacka Profesjonalna Szkoła Biznesu w Krakowie (szkoła się przekształciła)

1 SPIS TREŚCI 1
2 WSTĘP 3
2.1 Pojęcie banku 3
2.2 Powstanie zrzeszeń Banków Spółdzielczych 3
2.3 Ogólne zasady tworzenia krajowej grupy Banków Spółdzielczych
2.4 Geneza Krajowego Związku Banków Spółdzielczych
2.5 Wnioski końcowe
3 POWSTANIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W …………………….
4 STRUKTURA ORGANIZACYJNA BANKU
4.1 Organy Banku Spółdzielczego
5 RODZAJE PROWADZONYCH DZIAŁALNOŚCI PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY
5.1 Działalność kredytowa
5.1.1 Postępowanie kredytowe
6 POJĘCIE KREDYTU
7 FUNKCJE KREDYTU
8 WNIOSEK KREDYTOWY
8.1 Tryby rozpatrywania i oceniania wniosków:
8.2 Analiza zdolności kredytowej
9 UMOWA KREDYTOWA
10 FORMY PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA KREDYTU
10.1 Zabezpieczenia osobowe
10.2 Zabezpieczenia rzeczowe
11 NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW UDZIELENIA KREDYTU
12 WEKSEL
12.1 Weksel w postępowaniu kredytowym
13 PROWIZJA W DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ
14 BANK JAKO STRONA DOMINUJĄCA W STOSUNKU KREDYTOWYM
15 WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
16 MONITORING W POSTĘPOWANIU KREDYTOWYM
17 ZAKOŃCZENIE
17.1 Oprocentowanie kredytów
17.1.1 Obowiązujące od 1.12.2001r. stosowane oprocentowanie w Banku Spółdzielczym w ……
18 BIBLIOGRAFIA

image_pdf