Bankowość elektroniczna w Polsce na przykładzie banku PKO BP S.A.

Sprzedam pracę licencjacką z bankowości, napisaną i obronioną na 5 pt. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA W POLSCE NA PRZYKŁADZIE BANKU PKO BP S.A.

Wstęp

Rozdział 1. Geneza i istota bankowości elektronicznej
1.1. Pojęcie i klasyfikacja usług bankowych
1.2. Pojęcie i geneza rozwoju bankowości elektronicznej
1.3. Uwarunkowania prawne bankowości elektronicznej w Polsce

Rozdział 2. Instrumenty bankowości elektronicznej
2.1. Bankowość internetowa
2.2. Bankowość telefoniczna
2.3. Bankowość mobilna
2.4. Elektroniczne instrumenty płatnicze

Rozdział 3. Bezpieczeństwo transakcji bankowych w Internecie
3.1. Typologie zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych
3.2. Metody zabezpieczające przed nieuprawnionym, nielegalnym i przestępczym korzystaniem z systemów elektronicznej bankowości
3.3. Narzędzia do oceny poziomu bezpieczeństwa.
3.4. Formy zabezpieczeń stosowanych przez banki

Rozdział 4. Charakterystyka usług bankowości elektronicznej w banku PKO BP S.A.
4.1. Prezentacja Banku PKO BP S.A.
4.2. Usługi bankowości internetowej Banku PKO BP S.A.
4.3. Usługi bankowości telefonicznej Banku PKO BP S.A.
4.4. Usługi bankowości mobilnej Banku PKO BP S.A.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

image_pdf