Bankowe papiery wartościowe

56 stron, 24 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział I. Emitowanie bankowych papierów wartościowych
1.1. Źródła prawa
1.2. Istota bankowych papierów wartościowych
1.3. Rodzaje bankowych papierów wartościowych
1.4. Zasady i tryb emisji bankowych papierów wartościowych

Rozdział II. Pomoc finansowa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego bankom objętym systemem gwarantowania
2.1. Formy, cel i zasady działalności pomocowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
2.2. Warunki udzielania pomocy
2.3. Procedura udzielania pomocy finansowej bankom
2.4. Kontrola i monitoring wykorzystania pomocy

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
image_pdf