Bankowa analiza firmy pod względem oceny zdolności kredytowej

Praca licencjacka obroniona w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ma 69 stron.

Wstęp

Rozdział 1. Bankowa analiza przedsiębiorstwa.
1.1. Badanie dokumentacji kredytowej.
1.2. Proces udzielania kredytu.
1.3. Zabezpieczenie spłaty kredytu.

Rozdział 2. Metody szacowania zdolności kredytowej.
2.1. Jakościowa ocena kredytobiorcy.
2.2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta.
2.3. Model Altmana.

Rozdział 3. Analiza wskaźnikowa.
3.1. Wybrane wskaźniki.
3.2. Dźwignia finansowa i model Du Ponta

Rozdział 4. Monitoring kredytowy jako instrument redukowania ryzyka.

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf