Badanie sprawności finansowo-ekonomicznej w firmie

Praca magisterska z Łodzi. 81 stron.

WSTĘP 3
1. PRZEDMIOT ZADANIA ANALIZY FINANSOWEJ 5
1.1. Wykorzystanie analizy finansowej w zarządzaniu strategicznym. 5
1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej. 7
1.3. Sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie. 9
1.3.1. Bilans 11
1.3.2. Rachunek zysków i strat 16
1.3.3. Rachunek z przepływu środków pieniężnych. 20
1.4. Prezentacja wyników analizy ekonomicznej 25
2. METODY ORAZ WSKAŹNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ 30
2.1. Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 30
2.1.1. Model Du Ponta. 33
2.1.2. Analiza wielowymiarowa (model Altmana). 39
2.1.3.Pozioma i pionowa analiza bilansu 40
2.2. Analiza wskaźnikowa 43
2.2.1 Wskaźniki płynności. 43
2.2.2 Wskaźniki sprawności działania 45
2.2.3 Wskaźniki rentowności. 50
2.2.4. Wskaźniki zadłużenia 52
2.2.5. Wskaźnik reakcji rynku kapitałowego 55
3. OCENA SYTUACJI FINANSOWO-EKONOMICZNEJ NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI FABRYKI MEBLI „FORTE”S.A. 58
3.1.  Podstawowe informacje na temat działalności spółki 58
3.2. Analiza wskaźnikowa firmy Forte przeprowadzona na podstawie danych z bilansu i rachunku zysków i strat. 61
3.2.1.Wskaźniki płynności 61
3.2.2.Wskaźniki sprawności działania. 63
3.2.3. Wskaźniki rentowności 66
3.2.4.Wskaźniki zadłużenia. 67
3.2.5.Wskaźniki reakcji rynku kapitałowego. 69
3.3. Analiza pionowa i pozioma bilansu fabryki mebli „Forte” S.A. 70
3.3.1. Analiza pionowa bilansu. 70
3.3.2.Analiza pozioma bilansu. 75
WNIOSKI 77
PODSUMOWANIE 79
BIBLIOGRAFIA 80

image_pdf