Badanie reakcji 2-(2chloroetylo)-1-metylopirolidyny z fenolanami sodowymi

mgr, Politechnika Szczecińska

1. streszczenie
2. część literaturowa
podrozdz.
3. badania własne
podrozdz.
4. wyniki i wnioski
5. część doświadczalna
podrozdz.

image_pdf