Badanie kosztów pracy

praca mgr 100 stron

WSTĘP

I. ZNACZENIE KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE RYNKOWEJ
Pojęcie i istota kategorii kosztów pracy
Znaczenie kosztów pracy w polityce zatrudnienia
Kategoria kosztów pracy w polityce społecznej
Dotychczasowe oceny kosztów pracy w przemyśle

II. SPOSOBY BADANIA KOSZTÓW PRACY
Klasyfikacja kosztów pracy
Metody mierzenia i sposoby ewidencji kosztów pracy
Analiza kosztu pracy

III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA REMONTOWO PRODUKCYJNEGO „BELMER” HTS-SA
Historia powstania i rozwoju przedsiębiorstwa remontowo produkcyjnego
„Belmer” HTS-SA
Wielkość i struktura zatrudnienia
Organizacja i funkcjonowanie Działu Spraw Pracowniczych

IV. ANALIZA KOSZTÓW PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE REMONTOWO PRODUKCYJNYM „BELMER” HTS-SA W LATACH 1994-1998.
Ukształtowanie kosztów pracy w wielkościach globalnych i relatywnych
Płace oraz koszty pozapłacowe
Tendencje zmian w strukturze kosztów pracy
Możliwości racjonalizacji poziomu i struktury kosztów pracy

WNIOSKI
SPIS LITERATURY
SPIS TABLIC I RYSUNKÓW

image_pdf