Awans zawodowy nauczyciela na przykładzie nauczycieli wychowania fizycznego

51 stron, 25 pozycji w bibliografii

Streszczenie
Wstęp

1.  Awans zawodowy i jego rola
1.1.  Istota awansu zawodowego nauczyciela
1.2.  Etapy awansu zawodowego
1.3.  Staż i jego znaczenie
1.4.  Rola dyrektora placówki w awansie zawodowym nauczyciela

2.  Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego
2.1.  Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela
2.2.  Procedura awansu zawodowego nauczyciela
2.3.  Karta nauczyciela
2.4.  Wymagania kwalifikacyjne awansu na poszczególne stopnie awansu zawodowego

3.  Proces awansu zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego
3.1.  Zakres badań, cele i problemy badawcze
3.2.  Charakterystyka próby i organizacja badań
3.3.  Analiza wyników badań

4.  Wnioski z badań
5.  Literatura
6.  Spis tabel i rysunków
7.  Załączniki

image_pdf