Awans zawodowy nauczyciela na przykładzie nauczycieli wychowania fizycznego

54 strony, 25 pozycji w bibliografii

Streszczenie
Wstęp

1. Awans zawodowy i jego rola
1.1. Istota awansu zawodowego nauczyciela
1.2. Etapy awansu zawodowego
1.3. Staż i jego znaczenie
1.4. Rola dyrektora placówki w awansie zawodowym nauczyciela

2. Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego
2.1. Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela
2.2. Procedura awansu zawodowego nauczyciela
2.3. Karta nauczyciela
2.4. Wymagania kwalifikacyjne awansu na poszczególne stopnie awansu zawodowego

3. Proces awansu zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego
3.1. Zakres badań, cele i problemy badawcze
3.2. Charakterystyka próby i organizacja badań
3.3. Analiza wyników badań

4. Wnioski z badań
5. Literatura

6. Spis tabel i rysunków
7. Załączniki

Streszczenie

Praca skupia się na szeroko rozumianej kwestii awansu oraz rozwoju zawodowego nauczycieli. Na przykładzie nauczycieli wychowania fizycznego w szkole podstawowej ukazano normatywne, praktyczne i pedagogiczne aspekty tego zjawiska. Wyszczególniono wymagania formalne stawiane nauczycielom przy awansie na poszczególne stopnie z uwzględnieniem roli szkoły w tym procesie. Zwrócono też uwagę na kwestię wypalenia zawodowego. Ukazano zjawisko awansu nauczyciela jako jeden z elementów zarządzania zasobami ludzkimi w specyficznej organizacji, jaką jest szkoła. W części praktycznej przeprowadzono badania własne, w wyniku których dokonano oceny procesu awansu i rozwoju nauczycieli wychowania fizycznego w wybranych szkołach podstawowych z okolic Warszawy.

Słowa kluczowe: awans zawodowy nauczycieli, rozwój zawodowy, nauczyciel wychowania fizycznego

image_pdf