Autonomia województwa śląskiego w latach 1918-1935

magisterka, US w szczecinie

1. z przeszłości historycznej śląska
podrozd.4
2. walka o górny śląsk 1918-1921
podrozdz.6
3. prawne ukonstytuowanie się autonomii śląska 1923-35
podrozdz.9

razem 125 stron

image_pdf