Architektura sieci komputerowych

Praca magisterska; idealnie nadaje się do wykorzystania jako rozbudowa już istniejącej; możliwa rozbudowa o prezentacje multimedialna. Broniona w Warszawie; 115 stron.

skrócony spis treści (każdy rozdział posiada podrozdziały)

wstęp
cel pracy
1 Model ISO/OSI
2 Urządzenia sieciowe
3 Urządzenia dostępowe
4 Elementy okablowania sieci komputerowej
5 Komutacji
6 Metody dostępu
7 Przełączanie
8 Routing
Zakończenie
Literatura

image_pdf