Architektura lokalnych sieci komputerowych

Praca inżynierska, WSHE Łódź

1. Wprowadzenie 4
2. Wstęp 5
2.1. Ethernet historia 6
2.2 Po co zakładać sieć komputerową? 11
2.3. Pierwsze kroki w doborze sieci. 13
2.3.1. Sieci równorzędne 13
2.3.2. Sieci typu klient – serwer. 17
3.Topologie sieci. 20
3.1. Topologia magistrali 20
3.2. Topologia Gwiaździsta 22
3.3. Topologia Drzewiasta 24
3.4. Topologia Pierścieniowa 25
3.5. Token Ring 27
4. Zasięg sieci. 30
4.1. LAN 30
4.2. WAN 32
4.3. MAN 33
4.4. WLAN 33
5. Model referencyjny OSI 34
5.1. Warstwa fizyczna 35
5.2. Warstwa łącza danych. 36
5.3. Warstwa sieci 37
5.4. Warstwa transportu 37
5.5. Warstwa sesji 38
5.6. Warstwa prezentacji 39
5.7. Warstwa aplikacji 39
6. Sprzęt sieciowy, sieciowe systemy operacyjne i okablowanie. 39
6.1. Sprzęt sieciowy 40
6.2. Sieciowe systemy operacyjne. 52
6.2.1. Wiadomości ogólne 52
6.2.2. Historia sieciowych systemów operacyjnych 56
6.2.3. Wybrane systemy operacyjne 58
6.3. Okablowanie 71
6.3.1. Kabel koncentryczny 71
6.3.2. Nieekranowana i ekranowana skrętka 73
6.3.3. Światłowód. 76
7. Architektura sieci LAN 79
7.1. Metody dostępu do nośnika 79
7.2. Ethernet 81
7.3. Fast Ethernet 89
7.4. Gigabit Ethernet 93
7.5. Token Ring 96
7.6. FDDI 104
8. Protokoły sieciowe 116
8.1. TCP/IP 117
8.1.1. Adresowanie protokołu IP 126
8.2. IPX/SPX 130
8.3. NetBEUI 135
8.4. Apple Talk 136
9. Przykładowy projekt sieci. 138
9.1. Technologie 139
9.2. Okablowanie. 139
9.3. Sprzęt 140
9.4. Oprogramowanie 141
9.5. Opracowanie graficzne 142
9.6. Kosztorys 145
10. Podsumowanie 149
11. Bibliografia 150
12. Spis tabel i rysunków. 151

image_pdf