Architektura bezpieczeństwa europejskiego

Praca magisterska obroniona na Wydziale Politologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ma 83 strony.

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Unia Zachodnioeuropejska
1.1. Geneza dążeń Europy Zachodniej do autonomii obronnej
1.2. Utworzenie Unii Zachodnioeuropejskiej
1.3. Istota i cel organizacji oraz kierunki jej działalności

ROZDZIAŁ 2. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
2.1. Rys historyczny
2.2. Struktury i instytucje organizacji
2.3. Koncepcje przyszłego kształtu OBWE
2.3.1. Koncepcja rosyjska (opcja OBWE)
2.3.2. Koncepcja zachodnia („interlocking institutions”)

ROZDZIAŁ 3. Europejska Tożsamość w zakresie Bezpieczeństwa i Obrony
3.1. Powstanie ESDI
3.2. Wpływ układu sił międzynarodowych na powstanie ESDI
3.3. ESDI w dyskursie Unii Europejskiej
3.4. ESDI w strukturach NATO
3.5. ESDI w strukturach UZE
3.6. Francuska wizja ESDI

ROZDZIAŁ 4. Strategia bezpieczeństwo Polski
4.1. Przyszłość ESDI a bezpieczeństwo Polski
4.2. Tworzenie strategii obronnej Rzeczpospolitej

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf