Analiza zjawiska bezrobocia w powiecie skarżyskim

praca licencjacka, 61 stron

Wstęp 3

I. Charakterystyka zjawiska bezrobocia 4
1.      Wstępne zagadnienia – definicje bezrobocia 4
2.      Typy bezrobocia 7
3.      Przyczyny występowania zjawiska bezrobocia  10
4.      Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia 12
5.      Sposoby walki z bezrobociem 15
6.      Sposoby wspomagania bezrobotnych w powiecie skarżyskim 19

II. Wielkość i struktura bezrobocia na świecie, w Polsce i w województwie świętokrzyskim 29
1. Wielkość i struktura bezrobocia na świecie 29
2. Wielkość i struktura bezrobocia w Polsce 33
3. Wielkość i struktura bezrobocia w województwie świętokrzyskim 38

III. Cel i metoda badań własnych bezrobocia w powiecie skarżyskim  44

IV.  Bezrobocie w powiecie skarżyskim w świetle dokumentów 48

Wnioski  54
Bibliografia 56
Spis rycin i tabel 60

image_pdf