Analiza wyniku finansowego oraz kosztów np. Stowarzyszenia X

97 stron, 31 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I.  WYNIK FINANSOWY JAKO PODSTAWOWA KATEGORIA EKONOMICZNA ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 3
1.1. Przychody i koszty przedsiębiorstwa 3
1.2. Wynik finansowy 7
1.3. Miejsce wyniku finansowego w bilansie przedsiębiorstwa 10
1.4. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat 14
1.5. Rola i znaczenie wyniku finansowego 16

ROZDZIAŁ II.  RACHUNEK KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE 23
2.1. Pojęcie kosztów 23
2.2. Kierunki klasyfikacji kosztów 26
2.3. Ewidencja kosztów w księgach rachunkowych 33
2.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 49

ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA XXX 53
3.1 Charakterystyka działalności Stowarzyszenia 53
3.2 Analiza bilansu 59
3.3 Analiza rachunku zysków i strat 68
3.4 Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych 70

ROZDZIAŁ IV  ANALIZA KOSZTÓW W STOWARZYSZENIU XXX 76
4.1 Analiza i ocena struktury i dynamiki kosztów wg rodzajów. 76
4.2. Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym kosztów 79
4.3. Analiza kosztów stałych i zmiennych 82
4.4. Analiza kosztów ogółem 87

ZAKOŃCZENIE 90
BIBLIOGRAFIA 92
SPIS TABEL 95
SPIS RYSUNKÓW I SCHEMATÓW 97

image_pdf