Analiza wskaźnikowa Nadleśnictwa

praktyczny rozdział pracy magisterskiej – 23 strony, 12 tabel

Rozdział 4. Analiza wskaźnikowa Nadleśnictwa 1
4.1. Analiza bilansu 1
4.2. Analiza rachunku zysków i strat 13
4.3. Analiza wyników 20

Analiza bilansu jest integralną częścią analizy finansowej i dzieli się na analizę wstępną i wskaźnikową. Istotą wstępnej analizy bilansu jest badanie zmian i proporcji poszczególnych pozycji bilansu oraz wskazanie, jaki mają wpływ na gospodarkę finansową przedsiębiorstw.

Analiza struktury kapitałowo – majątkowej jest jednym z elementów badania analizy struktury bilansu. Struktura majątku informuje o sposobie zaangażowania kapitału przedsiębiorstwa. Jest ona uzależniona między innymi od rodzaju prowadzonej działalności, efektywności wykorzystania środków gospodarczych. Struktura kapitału natomiast określa sytuację finansową przedsiębiorstwa, wielkość zaangażowania kapitału obcego oraz stopień jego ryzyka[1].


[1] S. Kosiewicz (red.), Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 1995, s. 87

image_pdf