Analiza użyteczności komunikacyjnej komputera i telefonu kom dla przedsiębiorcy

Praca licencjacka, POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Wstęp

Rozdział 1 Rynek polski

1.1 Dostęp do Internetu
1.2 Operatorzy telefonów komórkowych

Rozdział 2 Komputer i telefon komórkowy

2.1 Opis wybranych usług Internetowych
2.2 Opis wybranych usług dostępnych przy użyciu
telefonów komórkowych
2.3 Usługi podobne i komplementarne

Rozdział 3 Praktyczne wykorzystanie dostępnych narzędzi w małym przedsiębiorstwie

3.1 Charakterystyka ogólna małych przedsiębiorstw
3.2 Potrzeby komunikacyjne
3.3 Wykorzystanie możliwości komputera, telefonu oraz Internetu

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf