Analiza systemu motywacyjnego

praca magisterska, ocena z pracy 5. Uczelnia – WAT

Rozdział I – teoretyczne podstawy motywacji
Rozdział II – organizacyjne uwarunkowana motywacji
Rozdział III – motywacja w procesie zarządzania kadrami
Rozdział IV – charakterystyka firmy
Rozdział V – badanie ankietowe

image_pdf
Kategorie ZZL