Analiza SWOT jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy X

62 strony, 27 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I
Analiza SWOT i jej znaczenie dla oceny podmiotu gospodarczego
1.1 Pojęcie i cele analizy SWOT
1.2 Charakterystyka analizy SWOT
1.3 Etapy analizy SWOT

Rozdział II
Zastosowanie i specyfika analiz w gminie.
2.1 Charakterystyka gminy jako podmiotu gospodarczego
2.2 Możliwości wykorzystania analizy SWOT w gminie
2.4 Proces  analizy SWOT w gminie

Rozdział III
Analiza SWOT w gminie X
3.1 Ogólna charakterystyka gminy X
3.2 Zastosowania Analizy SWOT w gminie X
3.2.1 Analiza słabych i mocnych stron gminy
3.2.2 Analiza szans i zagrożeń dla gminy

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf