Analiza struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie…

63 strony, 35 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I
Małe i średnie firmy w gospodarce narodowej
1.    Pojęcie i klasyfikacja przedsiębiorstw (firm)
2.    Definicje małej (średniej) firmy
2.1.    Definicja oparta na kryteriach jakościowych
2.2.    Definicja oparta na kryteriach jakościowych
3.    Formy organizacyjno-prawne małych (średnich) firm
4.    Klasyfikacja małych (średnich) firm
5.    Rola i znaczenie małych (średnich) firm w gospodarce rynkowej
6.    Polityka wspierania sektora MSP
7.    Instytucje realizujące programy promocji
8.    Źródła i formy finansowania firm w gospodarce rynkowej

Rozdział II
Konkurencyjność polskich przedsiębiorców MSP na tle
Unii Europejskiej
1.    Sektor małych i średnich przedsiębiorstw
2.    Proces dostosowania sektora MSP w krajach członkowskich

Rozdział III
Analiza struktury organizacyjnej na przykładzie
Biura Projektów „ZD-projekt” HTS Sp. z o. o.
1.    Historia firmy
2.    Wykonane projekty
3.    Referencje
4.    Certyfikaty jakości
5.    Analiza struktury organizacyjnej

Podsumowanie
Bibliografia

image_pdf