Analiza strategiczna w procesie projektowania strategii

48 strony, 53 pozycje w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I.
Determinanty strategii przedsiębiorstw 4
1.1. Pojęcie i istota strategii 4
1.2. Funkcje i zasady tworzenia strategii 9

Rozdział II.
Miejsce strategii w działaniach przedsiębiorstw 17
2.1. Strategia a misja i wizja przedsiębiorstwa 17
2.2. Elementy strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem 18

Rozdział III.
Rodzaje strategii 22
3.1. Strategia zmian 23
3.2. Strategie rozwoju 26
3.3. Strategie marketingowe 30
3.3.1. Strategia niskich cen 31
3.3.2. Strategie rozwoju marki 32
3.3.3. Strategie konkurencji przez jakość 38

Zakończenie 44
Bibliografia 45
Spis tabel 48
Spis rysunków 48

image_pdf