Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa „Echo Investment” SA

Praca licencjacka broniona w Kielcach. Ma 75 stron.

Wstęp

Rozdział I. Rodzaje sprawozdań a cele analizy finansowej.
1.1. Rola i znaczenie analizy finansowej.
1.2. Źródło danych potrzebnych do analizy.
1.3. Sprawozdanie finansowe jako przedmiot analizy.
1.3.1. Układ i treść bilansu.
1.3.2. Rachunek zysków i strat.
1.3.3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

Rozdział II. Metody analizy sprawozdań finansowych.
1. Pozioma i pionowa analiza sprawozdań finansowych.
2. Analiza wskaźnikowa.

Rozdział III. Ocena kondycji finansowej spółki „Echo Investment” S.A.
1.Charakterystyka badanego podmiotu gospodarczego.
2. Analiza pozioma i pionowa sprawozdania finansowego.
3. Analiza wskaźników finansowych badanej spółki.

Zakończenie

Bibliografia

image_pdf