Analiza rynku reklamy telewizyjnej w Polsce na tle innych mediów

Praca magisterska obroniona w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie w 2002 roku

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. REKLAMA W MARKETINGU 5

1. Promocja w marketing-mix 5
2. Reklama w promotion-mix 7
3. Środki (media) reklamy 11
3.1. ATL 12
3.2. BTL 16

ROZDZIAŁ II. REKLAMA TELEWIZYJNA 18

1. Cechy szczególne reklamy telewizyjnej 18
2. Techniki prezentacji produktu lub usługi 20
3. Charakterystyka rynku reklamowego w Polsce po 1990 roku 22
4. Ewolucja reklamy telewizyjnej – formy sprzedaży czasu antenowego 26
4.1. Sponsoring 31
4.2. Product Placement – sponsoring rzeczowy 33
5. Sezonowość wydatków na reklamę telewizyjną 35
6. Reklama telewizyjna – szczegółowe regulacje prawne 36
7. Reklama – jej wpływ na koniunkturę gospodarczą 38
8. Atrakcyjność telewizyjnego przekazu reklamowego 41
9. Wydatki na reklamę 2001–2002 42
10. Sposób korzystania z mediów 43
11. Efekt zapamiętywania reklam 48
12. Techniki badawcze skuteczności reklamy 50
12.1. Badania telemetryczne 51
12.2. Badania dzienniczkowe i odtwarzania dnia poprzedniego 53
12.3. Badania winietowe i kwetionariuszowe 54
13. Koszty dotarcia do jednego odbiorcy w poszczególnych mediach – CPP 54

ROZDZIAŁ III. RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ – TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ 56

1. Udział w widowni styczeń – wrzesień 2002 56
2. Rating programu i bloku reklamowego 57
3. Wydatki brutto kluczowych stacji w okresie styczeń – wrzesień 2001 i 2002 60
4. Zasięg 61
5. Light Viewers 63
6. Kontekst reklamowy – akceptacja dla bloków reklamowych 64
7. Clutter 65
8. Przyszłość reklamy telewizyjnej 69

ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 77
SPIS TABEL 79
SPIS WYKRESÓW 80

image_pdf