Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w powiecie mikołowskim

71 stron, 52 pozycje w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Rynek nieruchomości – ujęcie definicyjne 4
1. Pojęcie nieruchomości 4
2. Pojęcie i istota rynku nieruchomości 11
3. Rodzaje rynku nieruchomości 17

Rozdział II. Rynek nieruchomości w Polsce 22

1. Determinanty rozwoju rynku nieruchomości w Polsce 22
2. Budownictwo mieszkaniowe – rozwój i bariery 27
3. Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w największych miastach Polski 30

Rozdział III. Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w powiecie mikołowskim 41

1. Położenie i lokalizacja powiatu mikołowskiego 41
2. Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w województwie śląskim 45
3. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w powiecie  mikołowskim 55

Zakończenie 64
Bibliografia 67
Spis tabel 70
Spis rysunków 71

image_pdf