Analiza przepływu informacji w wybranym przedsiębiorstwie transportowym

61 stron, 29 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie do tematu
1.1.Informacja jako zasób strategiczny organizacji
1.2.Możliwe przyczyny zakłóceń przepływu informacji
1.3.Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych
1.4.Organizacja przedsiębiorstwa
1.5.Zarządzanie firmą

Rozdział 2.Charakterystyka firmy Trans-sechs
2.1.Historia firmy Trans-sechs
2.2.Działalność firmy Trans-sechs
2.3.Struktura organizacyjna i analiza firmy Trans-sechs

Rozdział 3.Przepływ informacji w firmie Trans-sechs
3.1.Komiunikacja między członkami/działami firmy Trans-sechs
3.2.Problemy z przepływem informacji w firmie Trans-sechs
3.3.Znaczenie informacji w firmie Trans-sechs

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf