Analiza przepływów informacyjnych w przedsiębiorstwie

ANALIZA PRZEPŁYWÓW INFORMACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ

WSTĘP 4
1. INFORMACJA JAKO ZASÓB PRZEDSIĘBIORSTWA 7
1.1. PRZEDSIĘBIORSTWO, JEGO ATRYBUTY I  FUNKCJE 7
1.2.  CELE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 10
1.3.  PODSTAWOWE ZASOBY PRZEDSIĘBIORSTWA 12
1. 4. ROLA INFORMACJI W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM 16
1.5. KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA 18
1.6.  DECYZJA – WARUNKI JEJ PODEJMOWANIA 20
1.7. RACJONALNOŚĆ W PODEJMOWANIU DECYZJI 23
1.8. OBSZARY DECYZYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA 24
2. SYSTEM INFORMACYJNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE 26
2.1. ŹRÓDŁA I ODBIORCY INFORMACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 26
2.2. STRUKTURA SYSTEMU INFORMACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 29
2.3. STRUKTURA FUNKCJONALNA 34
2.4. STRUKTURA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA 37
2.5. STRUKTURA  PRZESTRZENNA 38
3. PRZEPŁYWY INFORMACYJNE  W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH   WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 40
3.1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 40
3.2. DZIAŁ  HANDLOWY 44
3.3. DZIAŁ IMPORTU 48
3.4. DZIAŁ PRODUKCJI 50
3.5. MAGAZYNY 52
3.6. DZIAŁ  KONFEKCJI 55
3.7. DZIAŁ LOGISTYKI 55
3.8. DZIAŁ TRANSPORTU 55
3.9. DZIAŁ KADR 56
3.10. DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI 56
3.10.1. Cele,  zadania działu księgowości. 56
3.10.2. Kasa 61
3.10.3.  Dział kosztów 66
3.10.4.Przepływ informacji  w dziale rozliczeń 67
3.10.5.  Przepływ informacji  w dziale egzekucji 68
4. OCENA STANU AKTUALNEGO I PROPOZYCJE USPRAWNIENIA PRZEPŁYWÓW INFORMACYJNYCH W TOTAL MARKET SP. Z O. O 69
WYKAZ LITERATURY 75
WYKAZ RYSUNKÓW 76

image_pdf