Analiza procesu pozyskiwania zawodu pośrednika nieruchomości

67 stron, 65 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I.
Ogólna charakterystyka rynku nieruchomości 4
1. Pojęcie rynku nieruchomości 4
2. Cechy rynku nieruchomości 10
3. Uczestnicy rynku nieruchomości 18

ROZDZIAŁ II.
Uregulowania prawne i etyczne zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami 25

1. Obowiązki pośrednika w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami 25
2. Prawa pośrednika w obrocie 31
3. Odpowiedzialność zawodowa pośrednika 34

ROZDZIAŁ III.
Organizacja i funkcjonowanie biura obrotu nieruchomościami 42
1. Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami 42
2. Klasyfikacja czynności pracownika biura 49
3. Umowa pośrednictwa i jej cechy w obrocie nieruchomościami 58

ZAKOŃCZENIE 62

BIBLIOGRAFIA 63

SPIS TABEL 67

image_pdf