Analiza procesów zaopatrzenia i zarządzania zapasami Office Depot

71 stron, 22 pozycje w bibliografii, 10 tabel, 9 schematów

WSTĘP 2

Rozdział I. Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw 5
1.1. Pojęcie, charakterystyka i znaczenie logistyki 5
1.2. Rozwój zarządzania łańcuchem dostaw, pojęcia i definicje 11
1.3. Czynniki zewnętrzne wywołujące zmiany 17
1.4. Zmiany strategiczne w łańcuchach dostaw 24

Rozdział II. Struktura łańcucha dostaw w Office Depot 30
2.1. Kanały zaopatrzenia 30
2.2. Kanały dystrybucji 31
2.3. Przepływ towarów w łańcuchu zaopatrzenia 32
2.4. Wskaźniki związane z czasem przepływu towaru przez łańcuch zaopatrzenia 34

Rozdział III. Procesy zaopatrzenia i zarządzania zapasem 37
3.1. Klasyfikacja Dostawców 37
3.2. Wybór i charakterystyka dostawców 38
3.3. Wskaźniki związane z oceną dostawców 39
3.4. Podział asortymentów ze względów logistycznych 41

Rozdział IV. Charakterystyka metody zaopatrzenia i zarządzania zapasami dla sklepów dystrybucyjnych oraz pozostałych lokalizacji w Office Depot 44
4.1. Skrócony opis procesów logistycznych i podział ich realizacji między poszczególne działy Office Depot 44
4.2. Podstawowe informacje o metodzie cyklicznego przeglądu zapasów ze stałym okresem przeglądu 53
4.3. Parametry dla cyklicznego przeglądu zapasów ze stałym okresem przeglądu 54
4.4. Zarządzanie zapasem i zaopatrzeniem 59

ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS TABEL 71
SPIS SCHEMATÓW 71

image_pdf