Analiza procedur formalno-prawnych związanych z przekształceniem spółdzielni mieszkaniowych we wspólnoty

praca podyplomowa: 28 stron, 19 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

1.1. Pojęcie spółdzielni i jej cechy 2
1.2. Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni 7
1.3. Powstanie wspólnoty i jej członkowie 11
1.4. Wspólnoty małe i duże 13
1.5. Analiza różnic formalno prawnych w przekształceniach spółdzielni mieszkaniowych we wspólnoty mieszkaniowe 19

Zakończenie 25
Bibliografia 28

image_pdf