Analiza problematyki bhp w strukturach warsztatów szkolnych

56 stron, 31 pozycji bibliograficznych

Wstęp

Rozdział I.
Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania bhp w szkołach zawodowych
1.1. Geneza BHP
1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole
1.3. Obowiązkowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział II.
Problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy na warsztatach szkolnych
2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze edukacji
2.2. Obsługa techniczna i przeglądy obiektów szkolnych
2.3. Instrukcje i szkolenia obowiązujące na warsztatach szkolnych

Rozdział III.
Przestrzeganie przepisów bhp w warsztatach szkolnych w opiniach uczniów i nauczycieli zawodu
3.1. Istota badań naukowych w ujęciu ilościowym i jakościowym
3.2. Problematyka badań, hipotezy, wskaźniki
3.3. Metody badań i narzędzia badawcze
3.4. Wnioski i analiza własna

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

image_pdf