Analiza preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych

85 stron, 48 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I.  System podatkowy w Polsce    6
1.1. Istota i funkcje podatku    6
1.2. Zasady podatkowe    14
1.3. Elementy konstrukcyjne podatku    19
1.4. Definicja systemu podatkowego, typy systemów oraz czynniki wpływające na kształt systemów podatkowych    23
1.5. Pojęcie i cele preferencji podatkowych    28

Rozdział II.  Charakterystyka i konstrukcja podatku dochodowego  od osób fizycznych    33
2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych    33
2.2. Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych    36
2.3. Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych    39
2.4. Rodzaje ulg i zwolnień podatkowych w podatku od osób fizycznych    42

Rozdział III.  Wpływ ulg podatkowych na realną wysokość podatku    52

Zakończenie    78
Bibliografia    81
Spis tabel i rysunków    85

image_pdf