Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej

Praca magisterska obroniona w WSZiM w Sosnowcu. Ma 76 stron.

Wstęp

I. Charakterystyka kosztów
1. Istota i zakres kosztów
2. Klasyfikacja kosztów
3. Metody kalkulacji kosztów
4. Koszty w układzie podmiotowym i nośnikowym
5. Czynniki kształtujące strukturę kosztów

II. Rodzaje rachunków kosztów
1. Istota, cele i zadania rachunku kosztów
2. Rachunek kosztów płac i materiałów
3. Rachunek kosztów wspólnych
4. Rachunek kosztów pełnych
5. Rachunek kosztów zmiennych.
6. Rachunek kosztów produktów łącznych i produktów ubocznych
7. Rachunek kosztów oparty na kalkulacji częściowej
8. Controlling jako metoda zarządzania kosztami

III. Badanie kosztów w KWK „MYSŁOWICE”
1. Charakterystyka KWK „Mysłowice”
2. Zobrazowanie kosztów w procedurach ich obliczania
3. Poziom i struktura kosztów w kopalni
4. Interpretacja analizy kosztów
5. Wdrożenia w kopalni controllingu

Zakończenie
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków

image_pdf