Analiza porównawcza systemów pozyskiwania danych statystycznych – SAD i INTRASTAT

14 stron, 72 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział 1. Podstawowe instytucje polskiego i wspólnotowego prawa celnego w zakresie stosowania procedur celnych    5
1.1. Ewolucja polskich procedur celnych (rys historyczny)    5
1.2. Podstawy unii celnej (historia stowarzyszenia, kształtowanie się prawa celnego UE)    19

Rozdział 2. Procedury dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie towarowym    26
2.1. Procedura tranzytu    26
2.2. Procedura wywozu    30
2.3. Procedura dopuszczenia do obrotu    31
2.4. Procedura składu celnego    33
2.5. Uszlachetnienie czynne    40
2.6. Uszlachetnienie bierne    48
2.7. Procedura przetwarzania pod kontrolą    54
2.8. Procedura odprawy czasowej    57

Rozdział 3. Dokument SAD    63
3.1. Podstawa prawna    63
3.2. Charakterystyka dokumentu    64
3.3. Struktura danych statystycznych z SAD    79

Rozdział IV. System Intrastat    88
4.1. Podstawa prawna    88
4.2. Założenia systemu    93
4.3. Porównanie dwóch źródeł danych    102

Zakończenie    107
Bibliografia    109
Spis schematów i tabel    114

image_pdf