Analiza porównawcza podatków dochodowych w Polsce

praca magisterska: 111 stron, 41 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I Historia podatków 5
1.1. Pochodzenie podatków 5
1.2. Źródła podatków 12

Rozdział II  Charakterystyka podatków 19
2.1. Pojęcie podatków 19
2.2. Charakterystyka podatków 24
2.3. Cechy zmienne podatków 28
2.4. System podatkowy 35

Rozdział III Zakres opodatkowania podatkami dochodowymi 41
3.1. Podmiotowy zakres podatku 41
3.1.1 Podmiotowy zakres podatku od osób fizycznych 41
3.1.2. Podmiotowy zakres podatku od osób prawnych 44
3.2. Przedmiotowy zakres podatku 46
3.2.1 Przedmiotowy zakres podatku od osób fizycznych 46
3.2.2 Przedmiotowy zakres podatku od osób prawnych 50

Rozdział IV Mechanizmy ustalania dochodu podatkowego 54
4.1. Sposób ustalania dochodu 54
4.2. Odliczenia od dochodu 61

Rozdział V Wysokość podatku i zasady jego ustalania 75
5.1. Możliwości ustalania podatku 75
5.2. Technika poboru podatku 81
5.3. Progi podatkowe 88

Rozdział VI Podatki dochodowe w Polsce na tle podatków UE 91

Zakończenie 105
Spis rysunków i tabel 111

image_pdf