Analiza porównawcza kredytów konsumpcyjnych

90 stron, 46 pozycji w bibliografii

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
KREDYTY  KONSUMPCYJNE I ICH  ZNACZENIE W GOSPODARCE POLSKIEJ

1.1.    Istota kredytów
1.2.    Bankowa kreacja kredytów
1.3.    Klasyfikacja kredytów bankowych
1.4.    Rynek i rola kredytów konsumpcyjnych w gospodarce  polskiej

ROZDZIAŁ  II
RODZAJE KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH  ORAZ RYZYKO , ZASADY I PROCEDURY ICH  UDZIELANIA

2.1.   Rodzaje kredytów konsumpcyjnych i ich charakterystyka
2.2    Ryzyko  kredytowe, jego przyczyny i metody identyfikacji
2.3    Składniki procedury kredytowej
2.3.1. Wniosek i badanie zdolności kredytowej
2.3.2. Umowa kredytowa – jej składniki
2.3.3. Zabezpieczenia kredytów
2.3.4. Monitorowanie spłaty kredytu

ROZDZIAŁ  III
ANALIZA PORÓWNAWCZA KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W X S.A. I Y S.A.

3.1.    Prezentacja banków na rynku kredytowym
3.1.1.    Prezentacja  X S.A.
3.1.2.    Prezentacja Y S.A.
3.2.    Porównanie oferty produktowej kredytów konsumpcyjnych
3.3.    Analiza porównawcza kredytów w  koncie osobistym
3.4.    Analiza porównawcza kredytów gotówkowych
3.5.    Analiza porównawcza kredytów mieszkaniowych
3.6.    Analiza porównawcza kredytów hipotecznych
3.7.    Analiza porównawcza kredytów lombardowych
3.8.     Analiza porównawcza kredytów gotówkowych
3.9.    Analiza porównawcza kredytów ratalnych

ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI

LITERATURA

image_pdf