Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka

Praca magisterska z 2012 roku. Ma 78 stron, posiada 60 pozycji w bibliografii, ma 75 przypisów.

Wstęp
Rozdział I ISTOTA ORAZ ZNACZENIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1 Pojęcie oraz czynniki kształtujące płynność finansową
1.2 Źródła informacji oraz przyczyny i skutki niewłaściwego zarządzania płynnością finansową
1.3 Płynność finansowa przedsiębiorstw na tle danych statystycznych
ROZDZIAŁ II MIARY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ JAKO IDENTYFIKACJA RYZYKA FINANSOWEGO
2.1 Wskaźnik płynności środków pieniężnych
2.2 Wskaźnik szybkiej płynności
2.3 Wskaźnik bieżącej płynności
2.4 Cykl konwersji gotówki
ROZDZIAŁ III ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO
3.1 Ogólna charakterystyka badanej Spółki Akcyjnej
3.2 Badanie płynności finansowej KWK „Barbórka”
3.2.1  Cel badania oraz źródła danych
3.2.2 Obliczanie oraz analiza wskaźników płynności finansowej
3.2.3  Faktoring jako narzędzie zapobiegania utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa
3.2.4  Wnioski i zalecenia decyzyjne dla badanego przedsiębiorstwa
Podsumowanie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis tabel
Załączniki

image_pdf