Analiza możliwości zastosowania systemów finansowo-księgowych np. systemu Oracle

Celem niniejszej pracy jest charakterystyka wybranych systemów finansowo – księgowych dostępnych na rynku ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania systemu Oracle Financial.

Wstęp 3
Rozdział 1. Systemy informacyjne wspomagające rachunkowość 5
1.1. Definicja rachunkowości 5
1.2. System informacyjny rachunkowości 7
1.3. Podstawowa typologia systemów informacyjnych w obszarze rachunkowości 11
1.3.1. Systemy transakcyjne 11
1.3.2. Systemy wspomagania decyzji 14
1.4. Zewnętrzne uwarunkowania systemu informacyjnego rachunkowości 20
1.5. Wewnętrzne uwarunkowania systemu informacyjnego rachunkowości 25
Rozdział 2. Charakterystyka wybranych systemów finansowo – księgowych 30
2.1. System MACOLA 7,5 30
2.2. System MFG/PRO 36
2.3. System Platinum for Windows/ MMRP for Windows 39
2.4. System Platinum ERA 41
Rozdział 3. System Oracle Financial przykładem standardowego systemu finansowo – księgowego dla małych i średnich przedsiębiorstw 50
3.1. Charakterystyka systemu Oracle Financial 50
3.2. Ocena systemu Oracle Financial 65
Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel i rysunków 72

image_pdf