Analiza możliwości wdrożenia systemu ISO serii 9001:2000 w Biurze Doradztwa Podatkowego „Xxxxxx” s.c.

Jest to praca inżynierska broniona w 2003 roku ma Politechnice Częstochowskiej.

WSTĘP 3
1.Ogólne pojęcia dotyczące jakości.5
1.1.Definicje i pojęcie jakości 5
1.2.Kompleksowe Zarządzanie Jakością8
1.3.System zarządzania jakością zgodny z normami ISO serii 9000.15
1.3.1. Normy ISO serii 9000 jako istotny element TQM.15
1.3.2. Historia normy ISO serii 9000.16
1.3.3. Normy ISO serii 9000 z roku 1987. 17
1.3.4. Zmiany i rozwój norm ISO serii 9000 po roku 1987 19
1.3.5. Nowelizacja normy ISO serii 9000 z roku 2000 20
2.Jakość usług doradztwa podatkowego 27
2.1. Jakość usługi 27
2.2. Rozwój działalności dworactwa w Polsce 32
2.3. Specyfikacja usług doradztwa podatkowego 34
2.4. Regulacje prawne 35

3.Charakterystyka Biura Doradztwa Podatkowego „Xxxxxx” s.c. 42

3.1. Historia firmy 42
3.2. Przedmiot działalności 44
3.3. Struktura organizacyjna BDP „Xxxxxx” s.c. 46
3.4. Klienci BDP „Xxxxxx” s.c. 49
3.5. Dostawcy Biura Doradztwa Podatkowego „Xxxxxx” s.c. 51
3.6. Struktura zatrudnienia 52

4.Analiza możliwości wdrożenia normy ISO 9001 w BDP „Xxxxxx” s.c 54

4.1. Dostosowania BDP „Xxxxxx” s.c. do wymagań jakościowych rynku 54
4.2. Przygotowanie Biura Doradztwa Podatkowego„Xxxxxx” s.c. do certyfikacji 57
4.3. Ocena obecnej sytuacji BDP „Xxxxxx” s.c. w porównaniu z wymaganiami zawartymi w normie ISO 9001:2000. 61
4.4. Wnioski z przeprowadzonej analizy możliwości wdrożenia systemu ISO 9001:2000 w BDP „Xxxxxx” s.c 97

5.Podsumowanie 99

SPIS RYSUNKÓW 101

SPIS TABEL 102

LITERATURA 103

image_pdf