Analiza lokat na przykładzie Ing Bank Śląski

Dyplomowa / ZSP Radłów

SPIS TREŚCI

Wstęp 3
Rozdział I
ISTOTA LOKAT 6
1.1 Definicja lokaty 7
1.2 Rodzaje lokat 7
1.2.1 Wkłady a vista i terminowe 7
1.2.2 Wkłady i bony oszczędnościowe 9
1.3 Gdzie najlepiej założyć lokatę? 13
Rozdział II
OFERTA LOKAT W BANKU ŚLĄSKIM 18
2.1 Lokata terminowa 19
2.2 Otwarte konto oszczędnościowe 21
2.3 Lokata terminowa w walutach wymienialnych 24
Rozdział III
FUNDUSZ GWARANTOWANIA WKŁADÓW 27
3.1 Przepisy ogólne 28
3.2 Tworzenie, organizacja i zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 28
3.3 Udzielanie pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania 33
3.4 Obowiązkowy system gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 34
3.5 Umowny system gwarantowania środków pieniężnych 36
3.6 Odpowiedzialność karna 37
Zakończenie 38
Bibliografia 42
Spis rysunków 43
Spis tabel 44
Spis załączników 45

image_pdf