Analiza kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem np. Energetyka Poznańska S.A.

126 stron, 30 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 5
1.1. Koszty i ich podział 5
1.2. Istota i funkcje zarządzania 16
1.3. Przedsiębiorstwo i jego rodzaje 25

Rozdział 2. Metodyka analizy kosztów 37
2.1. Rodzaje i metody i zakres analizy kosztów 37
2.2. Podstawy analizy kosztów 46
2.3. Analiza kosztów w układzie rodzajowym 49
2.4. Analiza kosztów w układzie podmiotowym, kalkulacyjnym i kosztów jednostkowym 53
2.5. Wybrane problemy analizy kosztów 59

Rozdział 3. Charakterystyka Energetyki Poznańskiej S.A. 64
3.1. Podstawowe dane oraz historia przedsiębiorstwa 64
3.2. Misja wizja i cele przedsiębiorstwa 73
3.3. Struktura organizacyjna i analiza otoczenia badanego przedsiębiorstwa 76

Rozdział 4. Analiza kosztów Energetyki Poznańskiej w latach 2000-2002 87
4.1. Koszty Energetyki Poznańskiej S.A. – uwagi ogólne 87
4.2. Analiza kosztów własnych ogółem 89
4.3. Charakterystyka kosztów działalności operacyjnej 97
4.4. Analiza kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rodzajowym 101
4.5. Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym 105

Zakończenie 120
Spis wykorzystanej literatury 122
Spis tabel 125

image_pdf