Analiza kosztów pracy w Zakładach Stolarki Budowlanej STOLBUD

52 strony, 28 pozycji w bibliografii

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
ZNACZENIE KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE RYNKOWEJ
1.1.     Pojęcie i istota kategorii kosztów pracy
1.2.     Znaczenie kosztów pracy w polityce zatrudnienia
1.3.     Kategoria kosztów pracy w polityce społecznej
1.4.     Dotychczasowe oceny kosztów pracy w przemyśle

ROZDZIAŁ II.
SPOSOBY BADANIA KOSZTÓW PRACY
2.1.     Klasyfikacja kosztów pracy
2.2.     Metody mierzenia i sposoby ewidencji  kosztów pracy
2.3.     Analiza kosztu pracy

ROZDZIAŁ III.
ANALIZA KOSZTÓW PRACY W ZAKŁADACH STOLARKI BUDOWLANEJ STOLBUD S.A. WŁOSZCZOWA
3.1. Opis przedsiębiorstwa
3.2. Personel przedsiębiorstwa
3.3  Struktura kosztów pracy
3.4. Propozycja racjonalizacji kosztów pracy

ZAKOŃCZENIE
SPIS LITERATURY
SPIS TABLIC I RYSUNKÓW

image_pdf