Analiza komparatywna procedur oceny zdolności kredytowej dla kredytów hipotecznych

82 strony, 43 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział 1 Kredyt w działalności banku
1.1 Prawne podstawy umowy kredytowej
1.2 Rodzaje kredytów
1.3 Ocena zdolności kredytowej
1.4 Ryzyko bankowe i kredytowe

Rozdział 2 Specyfika finansowania budownictwa mieszkaniowego
2.1 Listy zastawne – jako źródło pozyskiwania kapitału
2.2 Banki Hipoteczne
2.3 Kasy mieszkaniowe
2.4 Kasy oszczędnościowo – budowlane
2.5 Spółdzielnie mieszkaniowe
2.6 Towarzystwa Budownictwa Społecznego
2.7 Analiza popytu na kredyt hipoteczny
2.8 Instytucje wspierające rozwój kredytu hipotecznego

Rozdział 3 Procedura oceny kredytów hipotecznych w bankach PKO BP i PEKAO S.A.
3.1 Przeznaczenie kredytu
3.2 Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków kredytowych
3.3 Ocena zdolności kredytobiorcy do spłaty kredytu i odsetek oraz formy zabezpieczenia
3.4 Zawieranie umów kredytowych
3.5 Wypłata kredytu oraz warunki jego spłaty
3.6 Nieterminowe spłaty kredytu oraz zasady pobierania opłat i prowizji

Rozdział 4 Analiza empiryczna procedur kredytów hipotecznych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

image_pdf