Analiza i zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Stomil S.A.

94 strony, 50 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Ogólna charakterystyka majątku obrotowego przedsiębiorstwa
1.1. Istota i cechy przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
1.2. Cel przedsiębiorstwa a problem analizy i zarządzania jego majątkiem obrotowym
1.3. Istota, znaczenie i klasyfikacja majątku obrotowego
1.3.1. Istota i znaczenie majątku obrotowego w ekonomice przedsiębiorstwa
1.3.2. Klasyfikacja majątku obrotowego w aktualnym systemie ewidencyjno finansowym przedsiębiorstwa

Rozdział II.
Metodologia analizy gospodarowania majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie
2.1. Znaczenie analizy majątku obrotowego
2.2. Analiza gospodarowania zapasami
2.3. Analiza gospodarowania należnościami krótkoterminowymi
2.4. Analiza gospodarowania środkami pieniężnymi

Rozdział III.
Podstawowe obszary decyzyjne w zarządzaniu majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie
3.1. Istota i zakres zarządzania majątkiem obrotowym
3.2. Zarządzanie zapasami
3.3. Zarządzanie należnościami krótkoterminowymi
3.4. Zarządzanie środkami pieniężnymi (inwestycjami krótkoterminowymi)
3.5. Zarządzanie procesami finansowania majątku obrotowego

Rozdział IV.
Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie „Stomil Sanok” SA
4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Stomil Sanok SA
4.2. Analiza zasobów i struktury aktywów obrotowych w spółce
4.2.1. Analiza zapasów
4.2.2. Analiza należności
4.2.3. Analiza inwestycji krótkoterminowych
4.2.4.Ocena strategii finansowania aktywów obrotowych spółki Stomil
4.3. Zarządzanie majątkiem obrotowym
4.3.1. Zarządzanie zapasami
4.3.2. Zarządzanie należnościami
4.3.3. Zarządzanie środkami pieniężnymi

Zakończenie
Literatura
Załączniki

image_pdf