Analiza i segmentacja klientów rynku usług bankowych

praca licencjacka Akademia Ekonomiczna Wrocław 2002

Wstęp 3
I. Specyfika działalności Banku Pekao SA oraz jego główne założenia strategiczne 4
1. Bank jako aktywny uczestnik życia gospodarczego 4
2. Geneza rozwoju działalności Banku Pekao SA na tle zmieniających się potrzeb konsumentów i działań konkurentów 11
3. Specyfika działalności Banku 15
Piony biznesowe Banku Pekao SA 20
4. Główne założenia strategii rozwoju Banku Pekao SA 21
II. Otoczenie Banku Pekao SA i jego pozycja na rynku 23
1. Ocena pozycji konkurencyjnej 23
2. Orientacja działania Banku na rynkach lokalnych 28
a) Rozwój potrzeb i oczekiwań klientów 28
b) Segmentacja rynku 31
III. Usługi Bankowe jako produkty zarządzania marketingowego 35
1. Produkt banku, jego funkcje i rodzaje 35
2. Cykl życia produktu bankowego 42
3. Asortyment usług bankowych Banku Pekao SA 43
a. Oferta produktowa dla klienta indywidualnego 43
b. Obsługa klientów korporacyjnych 49
IV. Instrumenty kształtujące zarządzanie produktami bankowymi w warunkach konkurencji 53
1. Kształtowanie cen usług bankowych 55
2. Dystrybucja usług bankowych 58
3. Promocja Banku i jego oferty produktowej 66
4. Jakość obsługi klienta jako technika sprzedaży 70
V. Ocena skuteczności i efektywności stosowanych instrumentów zarządzania produktami bankowymi 74
Bibliografia 77

image_pdf